Make a move

Make a move ønsker å åpne for en lekenhet på tvers av alder og bakgrunn, og går ut på å følge veiledninger som gis gjennom MP3 spillere.

Veiledningene som gis er enkle og åpne for individuelle tolkninger, og jo mer genuint vi beveger oss sammen, jo mer underfundig og spennende blir denne dansen. Make a move er åpent for deltakelse fra alle som vil.

 

Comments are closed.